Halvårsuppdatering 2021

Mer ofta än sällan behöver jag påminna mig själv om det faktum att lösningar som bygger på AI och maskininlärning är dynamiska och därför aldrig blir helt färdiga. Precis som människan så utvecklas maskinen över tid, i takt med att vi förser den med ny data, dvs. ny information att lära sig av.  Att utveckla... Continue Reading →

Our mid-year review 2021

As we're approaching autumn with confident steps, we want to take a moment and look back at what Layke Analytics has achieved so far. Anna Rapp, co-founder and CEO, shares her thoughts on our technical journey and what our next steps are towards an innovative recruitment process. "Sometimes I need to remind myself that AI,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started